<div align="center"> <h1>SKN Bio-Mik</h1> <h3>Strona Główna Studenckiego Koła Mikrobiologiczno-Biotechnologicznego SKN Bio-Mik</h3> <p>skn, biomik, biotechnologia, koło, naukowe, uniwersytet, łódzki, assb</p> <p>Strona znajduje się pod adresem <a href="http://acer.biol.uni.lodz.pl/~knbiom/" rel="nofollow">http://acer.biol.uni.lodz.pl/~knbiom/</a></p> </div>